git 解决代码冲突

2013-03-23
git stash git pull git stash pop

 

然后可以使用git diff -w +文件名 来确认代码自动合并的情况.

 

反过来,如果希望用代码库中的文件完全覆盖本地工作版本. 方法如下:

 

git reset --hard git pull

 

其中git reset是针对版本,如果想针对文件回退本地修改,使用

作者:robotbird, 分类:关于代码 标签: git , 浏览(3595), 评论(0)
上一篇: never give up!
下一篇: 从今天开始坚持不刷技术类文章

相关文章

(0)条评论 订阅

发表评论

电子邮件用于回复通知和avatar全球唯一头像 *

*